โครงการ ไอลีน ศรีราชา ได้ติดต่อเทศบาลให้เข้ามาทำการฉีดพ่นยาฆ่ายุง

โครงการไอลีนศรีราชา ได้ติดต่อเทศบาล
ให้เข้ามาทำการฉีดพ่นยาฆ่ายุงที่โครงการค่ะ