ป้องกันน้ำท่วมเข้าบ้าน

วิธีป้องกันน้ำท่วม ถ้าเป็นบ้านสร้างใหม่คงแก้ไม่ยากเริ่มเตรียมการณ์ตั้งแต่แรกยกพื้นบ้านรวมไปถึง
โดยรอบบ้านให้สูงกว่าถนนมากที่สุด แต่ถ้าเป็นบ้านเก่าหลายปีนี้เรื่องใหญ่เพราะจะให้ยกบ้าน
การดีดบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายนักตอนนี้มีบริษัทรับทำหลายเจ้าแต่ค่าใช้จ่ายค่อยข้างสูงและมีความเสี่ยงมาก
วันนี้โครงการไอลีน ศรีราชา ได้มีเทคนิคการป้องกันน้ำท่วมมาฝากกันค่ะ
 
วิธีป้องกันไม่ให้น้ำเข้าบ้านคือ การทำเขื่อนกันน้ำรอบที่ดินโดยสิ่งแรกที่ต้องตัดสินใจก่อนคือระดับความสูงจากถนนเท่าไหร่
ยิ่งต้องการป้องกันน้ำท่วมสูงมากเท่าไรค่าก่อสร้างจะแพงขึ้นเท่านั้น หลังจากตัดสินใจได้แล้วจึงเริ่มทำเขื่อนรอบบ้านต้องเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็กเท่านั้น ผนังก่ออิฐและผนังก่อบล็อกกั้นน้ำไม่ได้ ถ้ามีรั้วเดิมก่อผนังคอนกรีตเสริมเหล็กซ้อนเข้าไปแนวป้องกัน
นี้ต้องทำครบวงรอบขอบเขตของบ้านหรือรอบพื้นที่ที่ต้องการป้องกันน้ำท่วม
 
หลังจากนั้นให้ทำทางเข้าออกจากถนนภายในบ้านกับถนนภายนอกโดยทำเป็นทางลาดหลังเต่า เป็นเนินขึ้นจากถนนด้านนอกแล้วค่อย
ลาดลงสู่ระดับถนนภายในโดยความสูงของหลังเต่าอยู่ที่ระดับป้องกันน้ำท่วม นอกจากนี้ให้ติดตั้งวาล์วปิดเปิดที่ปลายท่อระบายน้ำของบ้านที่
ต่อกับท่อสาธารณะเพื่อปิดปากท่อน้ำจะได้ไม่ไหลย้อนเข้ามาในบ้านที่มีน้ำท่วมขัง เพราะถึงแม้ว่าเราสามารถป้องกันไม่ให้น้ำท่วมถนนไหลเข้าบ้าน
โดยสร้างเขื่อน ทำหลังเต่า