ข้อควรปฏิบัติการเดินสายไฟนอกบ้าน

สายไฟนอกบ้าน คือสายไฟที่ติดตั้งภายนอกอาคาร โดยทั่วไปสายไฟนอกบ้านมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากสายไฟภายในบ้าน
ทั้งนี้เรื่องความทนทานต่อสภาพอากาศต้องมีฉนวนหุ้มที่หนาและแข็งป้องกันการชำรุดเสียหาย ข้อควรการปฏิบัติการเดินสายไฟนอกบ้านนั้นอย่างไร

1. สายเมนจากมิเตอร์ต้องได้มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนสีฟ้า
หรือสายทองแดงหุ้มฉนวนก็ได้เช่นกัน ซึ่งขนาดของสายที่ต้องใช้ก็แปรผันตามแอมป์ของมิเตอร์
2. สายเมนจากมิเตอร์และภายในอาคารจะต่อกันได้เมื่อได้ผ่านอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย
อย่างเครื่องตัดไฟฟ้า เช่น สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ
3. การเดินสายไฟนอกบ้านต้องสูงกว่า 2.5 เมตร หากเดินลอยต้องมีฉนวนหากต่ำกว่า 2.5 เมตร
ให้เดินในท่อ
4. หาปลอกฉนวนไฟฟ้ามาใส่
5. การไฟฟ้าจะเข้ามาอำนวยความสะดวกในการติดตั้ง ในกรณีที่การเดินสายมีความซับซ้อนมากกว่าปกติ
เช่น พาดสายข้ามทางที่กว้างมากกว่า 12 เมตร สถานที่อยู่ห่างจากเสาแรงต่ำไปตามทางเกิน 20 เมตรหรือตึกแถวที่พาดสายต่ำ

ดังนั้น ควรเลือกสายไฟและท่อร้อยสายไฟที่เหมาะสมกับการใช้งานภายนอกบ้าน เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย
ก่อนเดินสายไฟนอกบ้านควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า

หากใครที่กำลังมองหา บ้านทาวน์โฮม พร้อมอยู่ และอาคารพาณิชย์ ทำเลติดถนนใหญ่
สามารถดูโครงการบ้าน ได้เลยที่นี่ >> https://aileen.in.th/detail/