มาตราการ LTV คืออะไร จะช่วยตลาดอสังหา ได้อย่างไร

เมื่อช่วง 21 ต.ค. ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกหนังสือประกาศผ่อนปรนมาตรการจำกัด
อัตราส่วนการให้สินเชื่อของธนาคารเมื่อผู้ซื้อต้องการกู้เพื่อซื้อบ้านหรือที่เรียกว่า LTV แล้วมันคืออะไร
วันนี้โครงการ ไอลีน ศรีราชา นำข้อมูลมาให้ทุกคนทราบกันค่ะ

LTV ย่อมาจาก Loan to Value Ratio คืออัตราส่วนที่ธนาคารสามารถให้สินเชื่อ ได้เมื่อเทียบกับราคาบ้านที่ซื้อ เช่น หากมีอัตราส่วนสินเชื่อต่อราคาบ้าน
จำกัดอยู่ที่ 80% ทำให้ธนาคาร สามารถปล่อยกู้ให้กับบ้านราคา 1,000,000 บาทได้ไม่เกิน 800,000 บาท

มาตรการ LTV จะช่วยตลาดอสังหาฯได้อย่างไร มาตรการกำกับควบคุมการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย
โดยการกู้ซื้อบ้านหลังแรกนั้นจะจัดอยู่ในกลุ่ม Demand แท้ หรือความต้องการซื้อเพื่ออาศัย
ทำให้สามารถกู้กับธนาคารได้เต็มวงเงินไม่ต้องวางดาวน์ขั้นต่ำ แต่การจะกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดตั้งแต่หลังที่ 2 จะมีการวางข้อกำหนดให้ต้องวางเงินดาวน์
ขั้นต่ำเอาไว้ 10-20% และยิ่งมีมากกว่า 3 หลังจะต้องวางเงินดาวน์สูงถึง 30% ทำให้คนที่จะกู้เงินมาเก็งกำไรหลายๆ หลังเรือ Demand เทียมนั้นต้องวาง
เงินดาวน์เป็นจำนวนมากขึ้นทำให้กู้ซื้อบ้านได้น้อยลง
 
ซึ่ง Demand เทียมจากการเก็งกำไรนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่เกิดหนี้เสีย เพราะมีหลายๆคนกู้ซื้อหลายๆที่เพื่อเก็งกำไรโดยมีต้นทุนเป็นเพียงดอกเบี้ย
แต่เมื่อถึงเวลาโอนหรือผ่อนไปแล้วผ่อนไม่ไหวเนื่องจากภาระหนี้จำนวนมากหากขายไม่ทันหรือไม่มีความต้องการในตลาด