ปรับปรุงเกณฑ์ LTV ใหม่เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้มีบ้านเป็นของตัวเอง

ข่าวดี❗❗ สำหรับผู้ที่กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยตอนนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศผ่อนคลายมาตรการ LTV ปลดล็อกซื้อบ้านกู้เต็ม 100% ได้ทุกหลัง
ถึงสิ้นปี 65 ปรับปรุงเกณฑ์อะไรบ้าง วันนี้โครงการไอลีนศรีราชานำข้อมูลมาให้ทุกคนทราบกันค่ะ
 
โดยการผ่อนคลายมาตรการ LTV จะประกอบด้วย การกำหนดให้เพดานอัตราส่วนเงินให้
สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันเป็น 100% สามารถกู้ได้เต็มมูลค่าหลักประกันรวมถึงรีไฟแนนซ์
ทุกกลุ่มที่มี LTV ต่ำกว่า 100% ไม่ให้เกิน 100% ในทุกระดับราคาและทุกสัญญา
 
โดยไม่ต้องวางเงินดาวน์ซึ่งอยู่กับการพิจารณาของสถาบันการเงินด้วยการผ่อนคลายนี้เป็นการชั่วคราว สำหรับสัญญาเงินกู้ที่ทำสัญญา
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 
ได้มีการกำหนดเพดาน LTV สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยแบ่งเป็นกลุ่มแรกมูลค่าที่อยู่อาศัยไม่เกิน 10 ล้านบาทกำหนดให้สัญญาที่ 1 มีเพดาน LTV ที่ระดับ 100% เพื่อไม่ให้กระทบคนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยหลังแรกในส่วนของผู้ซื้อที่อยู่อาศัยมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นการซื้อสัญญาที่ 2 เดิมกำหนดเพดาน LTV ที่ 90% หากผ่อนสัญญาที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี และผู้ซื้อที่อยู่อาศัยสัญญาที่ 3
 
กำหนดเพดาน LTV ที่ระดับ 70% เพื่อให้มีการออมก่อนกู้ โดยกำหนด LTV limit
ที่ต่ำกว่าสำหรับผู้ที่ต้องการมีบ้าน 2 หลังตาม lifestyle ที่เปลี่ยนไป สำหรับที่อยู่อาศัย
ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป เดิมธนาคารประเทศไทยกำหนดให้สัญญาที่ 1หรือสัญญาที่ 2
มีเพดาน LTV ที่ 80% และสัญญาที่ 3 กำหนดเพดาน LTV ที่ 70% เพื่อให้ออมมากขึ้นก่อนซื้อที่อยู่อาศัยราคาแพง