วิธีเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในบ้านให้เหมาะสมและปลอดภัย

เชื้อโรคและสิ่งสกปรกเป็นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นมนุษย์ การรักษาความสะอาดที่อยู่อาศัยเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคทั้งหลาย
ฉะนั้นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านต้องเลือกอย่าพิถีพิถัน วันนี้ โครงการไอลีนศรีราชา จะขอแนะนำวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในบ้านให้เหมาะสม
และสามารถป้องกันโรคโควิด-19 ได้ดีด้วย
 
1. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบนพื้นผิววัสดุต่างๆ ที่ฉลากระบุว่าสามารถ “ฆ่าเชื้อโรค”“ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย” หรือ “ฆ่าเชื้อไวรัส” และต้องได้รับการ “ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จาก อย.” โดยสังเกตได้จากเลขทะเบียนวัตถุอันตรายในกรอบเครื่องหมาย อย. วอส. อาทิ แผ่นเช็ดฆ่าเชื้อโรคสําหรับพื้นผิววัสดุต่าง ๆ, สเปรย์ฆ่าเชื้อโรค, ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคสําหรับเช็ด ถูพื้นและวัสดุต่างๆ
2. ควรทำการฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวและวัสดุต่างๆ ภายในบ้านเป็นประจำโดยเฉพาะบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ
3. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวและวัสดุต่างๆ ไม่ควรนำมาใช้ฆ่าเชื้อกับผิวหนัง เพราะจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้
4. ห้ามนำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหลายๆชนิดมาผสมกัน เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายหรือลดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้
5. นอกจากนี้ควรปฏิบัติตาม วิธีใช้บนฉลากข้างผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด
 
อย่าลืมดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้านด้วย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 นะคะ