ธอส. ผุดสินเชื่อใหม่ ดอกเบี้ย 3.99% คงที่นาน 10 ปี

จากที่มีการคาดการณ์ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2561 จะมีโอกาสเติบโตได้ถึง 5% จากปีที่ผ่านมาเติบโตได้เพียง 2-3% ซึ่งเป็นผลมาจากทิศทางตลาดในไตรมาสที่ 3-4 ปรับตัวดีขึ้น ด้านแนวโน้มสินเชื่อที่อยู่อาศัยคาดว่าจะเติบโตที่ 3-4% โดยล่าสุดธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ออกสินเชื่อบ้านใหม่ “สินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาส” คิดดอกเบี้ยเพียง 3.99% คงที่นานที่สุดถึง 10 ปี

“2 ธนาคารรัฐ คาดสินเชื่อปี 61 โต” จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกดีขึ้น การลงทุนของภาครัฐชัดเจนมากขึ้น ทิศทางอัตราดอกเบี้ยจะปรับเพิ่มแบบช้า ๆ แต่ยังอยู่ในระดับต่ำ กำลังซื้อยังมีอยู่ สภาพคล่องยังมีสูง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะทำให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเติบโตได้มาก ทาง ธอส. คาดการณ์ว่า ภาพรวมสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินจะสามารถเติบโตที่ 3-4%

ด้านธนาคารออมสิน คาดว่า จากปัจจัยบวกด้านอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ แต่ละธนาคารมีการแข่งขันกันออกสินเชื่อทำให้ลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อมีตัวเลือก และสามารถเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลต่อความมั่นใจและทำให้การตัดสินใจซื้อกลับมาดีขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยมากขึ้น

สินเชื่อบ้านใหม่ ดอกเบี้ย 3.99% คงที่นานถึง 10 ปี

ธอส. รองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยสนับสนุนผู้สูงอายุได้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต พร้อมไปกับการได้อยู่ร่วมกับบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวอย่างมีความสุขตลอดไป ล่าสุด จึงได้เตรียมวงเงิน 3,000 ล้านบาท จัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ “สินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาส” อัตราดอกเบี้ย 10 ปีแรก คงที่ 3.99% ต่อปี ปีที่ 11 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.75% ต่อปี)

สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้น ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับกู้เพื่อซื้อ ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 และสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรมเมื่อสินเชื่อเต็มกรอบวงเงินโครงการตามที่ธนาคารกำหนด

เงิน 1 ล้าน ผ่อนแค่เดือนละ 4,900 บาท

ทั้งนี้ สินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาส ถือเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ยาวนานที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 ปีแรก ลูกค้าจะไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระบ้านเพิ่มขึ้น จึงสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น อาทิ กรณีกู้ 1 ล้านบาท เงินงวด 10 ปีแรก จะอยู่ที่ 4,900 บาทเท่านั้น พร้อมกับเปิดโอกาสให้ใช้อายุของผู้กู้ร่วมที่มีอายุน้อยกว่ากำหนดระยะเวลาการกู้ให้นานขึ้นได้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี และยังช่วยลดจำนวนเงินงวดผ่อนชำระในแต่ละเดือนลงได้

ขยายเวลาสินเชื่อบ้าน 4 โครงการ ถึง 30 เม.ย.

นอกจากนี้ ธอส. ยังได้ขยายระยะเวลาการยื่นกู้และทำนิติกรรม 4 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับให้บริการครอบคลุม ลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพจากเดิมกำหนดไว้ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 เป็นสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 ประกอบด้วย

1. สินเชื่อบ้านสวัสดิการ/รายย่อย (Housing Solution) ปี 2561 อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นปีที่ 1 เท่ากับ MRR-3.95% ต่อปี หรือเท่ากับ 2.80%

2. สินเชื่อบ้านโครงการจัดสรร (Developer) ปี 2561 อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นปีที่ 1 เท่ากับ MRR-4.00% ต่อปี หรือเท่ากับ 2.75%

3. สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Refinance In) ปี 2561 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 เท่ากับ MRR-3.85% ต่อปี หรือเท่ากับ 2.90%

4. โครงการสินเชื่อบ้านเพิ่มสุข ปี 2561 สำหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคารที่มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 24 เดือน สม่ำเสมอและปกติ สามารถกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 เท่ากับ MRR-2.85% ต่อปี หรือเท่ากับ 3.90%

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ghbank.co.th หรือสอบถามได้ที่ โทร. 0-2645-9000

ที่มา : ddproperty.com