ธอส.ประกาศจัดทำ “โครงการ ธอส. ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน”

ธอส.ประกาศจัดทำ “โครงการ ธอส. ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน” ผ่าน 2 มาตรการทั้งด้านการเงิน และ ด้านสังคม ประกอบด้วย

สินเชื่อ “โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน” สำหรับบุคคลในครอบครัวของประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาล(มาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน) หรือบุคคลในครอบครัวของลูกค้า ธอส. ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วม “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) รวมถึงมาตรการบรรเทาผลกระทบให้กับลูกค้าทั้ง 8 มาตรการตาม “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ”

• อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี นาน 2 ปีแรก (เงินงวด ล้านละ 3,300 บาท)
• ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้
• ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี
• วงเงินกู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท
• ยื่นกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.63 ถึง 30 ธ.ค.63 (กรอบวงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาท)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

โครงการบ้าน ธอส. ของกินของใช้ ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน” ด้วยการจัดทำ “บ้าน ธอส.” ตั้งบริเวณหน้าที่ทำการสาขา ธอส. กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ภายในเดือนมิ.ย.63 สำหรับใส่ของกินของใช้ให้ผู้ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แบ่งปันไปใช้-บริโภค เสริมสร้างวัฒนธรรมให้คนไทย ดูแล ช่วยเหลือ แบ่งปัน มีวินัย ไม่แย่ง
ของกัน มีความน่ารักแบบคนไทย มีวินัยแบบคนญี่ปุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://www.ghbank.co.th/news/detail/public-relations/press-may-25

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค. 63