ผ่อนดาวน์ คืออะไร ทำไมต้องผ่อนเมื่อจองซื้อบ้าน

การจองซื้อบ้านในโครงการที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จทางเจ้าของโครงการอาจ
มีการเรียกเก็บ “เงินดาวน์” หรือก็คือเงินต้นส่วนหนึ่งที่จ่ายล่วงหน้าสำหรับ
ค้ำประกันการจองซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งเงินดาวน์อาจมีมูลค่าตั้งแต่ 5-20% ของราคาที่อาศัยนั้นๆ

แต่ถ้าหากว่าราคาของบ้านที่เรากำลังซื้อ มีราคาสูง ก็จะทำให้เงินดาวน์ที่ต้องจ่ายก็จะสูงตามไปด้วย
ซึ่งถือเป็นเงินก่อนใหญ่ สำหรับใครหลายๆคน ทางเจ้าของโครงการก็เสนอทางเลือกให้แก่เราคือการ “ผ่อนดาวน์”
ซึ่งทำให้ผู้ซื้อไม่ต้องรับภาระหนักจนเกินไป และทยอยผ่อนเงินดาวน์จนกว่าจะสามารถส่งมอบที่อยู่อาศัย

โดยการผ่อนดาวน์สามารถเลือกได้ทั้งการผ่อนแบบปกติเท่ากันทุกงวดหรือผ่อนแบบบอลลูนซึ่งจะมีบาง
งวดที่ต้องจ่ายเยอะกว่างวดอื่นๆ ในส่วนของเงินดาวน์ที่เราจ่ายจะเป็นการจ่ายหรือผ่อนกับเจ้าของโครงการ
โดยตรงและจะถูกหักออกจากราคาของหลักทรัพย์เมื่อเราทำการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ก่อนดำเนินการจองหรือเริ่มการผ่อนดาวน์ เราต้องตรวจสอบเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดที่กำหนดใน
“สัญญาจะซื้อจะขาย” ซึ่งเป็นสัญญาการจองให้ถี่ถ้วน