5 วิธีรับมือเมื่อต้องซื้อบ้านยุคดอกเบี้ยขาขึ้น

คงเคยได้ยินกันว่าหากดอกเบี้ยขึ้น 1% ภาระของผู้กู้จะเพิ่มขึ้น 7%
ซึ่งในสถานการณ์ที่อยู่ในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นเช่นนี้ ผู้ที่จะกู้ซื้อบ้านยุคดอกเบี้ยขาขึ้น
ควรต้องเตรียมตัวให้ดีเพื่อลดภาระดอกเบี้ยให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

1. เตรียมวางเงินดาวน์ให้มากที่สุด ในการกู้ซื้อบ้านหากยิ่งวางเงินดาวน์เยอะวงเงินที่ขอ
สินเชื่อก็จะยิ่งน้อยลงซึ่งย่อมหมายถึงภาระการผ่อนชำระค่างวดและภาระดอกเบี้ยที่จะ
น้อยลงตามลงไปด้วยเช่นกัน

2. เลือกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยก่อนตัดสินใจเลือกสินเชื่อบ้าน
เป็นสิ่งที่ควรทำเพราะจะทำให้ผู้กู้สามารถคำนวณภาระค่าใช้จ่ายออกมาได้ว่าสินเชื่อแต่ละตัว
จะต้องหักค่าดอกเบี้ยออกมาจ่ายเท่าไหร่ หากค่าดอกเบี้ยต่ำ เงินที่ผ่อนชำระก็จะไปหักเงิน
ต้นส่วนที่เหลือออกไปเยอะ และเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ซื้อบ้านยุคดอกเบี้ยขาขึ้น

3. เลือกสินเชื่อดอกเบี้ยคงที่ระยะแรก สินเชื่อบ้านของบางธนาคารจะกำหนดดอกเบี้ยต่ำในช่วงแรก
เพื่อดึงดูดใจลูกค้าและมักจะเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ ช่วงต่อมาจึงคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว
ซึ่งมักจะสูงกว่าช่วงปีแรกๆจนสิ้นสุดอายุสัญญา การซื้อบ้านยุคดอกเบี้ยขาขึ้นหากเลือกสินเชื่อที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ในระยะแรก จะช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยออกไปได้ระยะหนึ่งและเมื่อถึงช่วงที่อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้เป็นแบบลอยตัวทิศทางอัตราดอกเบี้ยก็อาจจะกลับมาอยู่ในขาลงแล้ว

4. ทำประกัน MRTA ในการขอสินเชื่อบ้านหากมีการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อหรือ MRTA ไปพร้อม
กันธนาคารมักจะมีส่วนลดอัตราดอกเบี้ยลงเล็กน้อยโดยมีส่วนต่างอยู่ระหว่าง 0.25%-0.50% แต่ทั้งนี้ควรศึกษา
เงื่อนไขก่อนว่าความคุ้มค่าหรือไม่

5. วางแผนลดรายจ่าย-เพิ่มรายรับ โปะหนี้บ้านประหยัดดอกเบี้ย การซื้อบ้านยุคดอกเบี้ยขาขึ้นผู้กู้ซื้อบ้านอาจ
ใช้เวลาว่างในการหารายได้เสริมและปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่างๆลง ซึ่งจะช่วยให้มีเงินคงเหลือในแต่ละเดือนมากขึ้น
โดยสามารถนำเงินส่วนนี้ไปโปะหนี้เพื่อที่จะปลดหนี้ให้เร็วขึ้นและยังช่วยให้ประหยัดดอกเบี้ยลงไปด้วย

หากใครที่กำลังมองหา บ้านทาวน์โฮม พร้อมอยู่ และอาคารพาณิชย์ ทำเลติดถนนใหญ่
สามารถดูโครงการบ้าน ได้เลยที่นี่ >> https://aileen.in.th/detail/