เงินเดือน 15,000 บาท กู้ซื้อบ้านได้กี่ล้าน?

🏠 เงินเดือน 15,000 บาท กู้บ้านได้กี่ล้าน ผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่
เริ่มต้นจาก ผ่อนต่อเดือนได้เท่าไหร่ มีวิธีการคำนวณง่าย ๆ ดังนี้

โดยปกติทางธนาคารจะกำหนดเงื่อนไขของผู้กู้บ้านว่าจะต้องแบกภาระหนี้ได้ไม่เกิน 40% ของรายได้ต่อเดือน
ดังนั้น หากผู้กู้มีเงินเดือนหรือมีรายได้ 15,000 บาท จะสามารถผ่อนบ้านสูงสุด 40% ของรายได้ คือ 15,000 x 40% = 6,000 บาท
แต่หากผู้กู้มีภาระหนี้อื่น เช่น ต้องผ่อนรถอีกเดือนละ 5,000 บาท จะทำให้เหลือความสามารถในการผ่อนบ้านเพียง 6,000 – 5,000 = 1,000 บาท

เมื่อทราบจำนวนเงินผ่อนชำระต่องวดสูงสุดที่เรามีความสามารถผ่อนได้ในแต่ละเดือนแล้วก็จะสามารถนำจำนวนเงินนี้
ไปคำนวณต่อเป็นวงเงินกู้สูงสุดที่ผู้กู้จะสามารถกู้ได้ หลักการเบื้องต้นในการประเมินวงเงินกู้จะคิดจากจำนวนเงินที่
ผู้กู้มีความสามารถผ่อนได้ในแต่ละงวดในอัตราส่วนจำนวนเงินผ่อนต่องวด 7,000 บาท ต่อยอดหนี้ 1 ล้านบาท

ตัวอย่าง ผู้กู้มีความสามารถในการผ่อนชำระ 6,000 บาทต่อเดือน จะสามารถขอกู้ในวงเงินสูงสุดอยู่ที่
(1,000,000 x ความสามารถในการชำระหนี้แต่ละเดือน) ÷ 7,000 = วงเงินกู้สูงสุด
(1,000,000 x 6,000) ÷ 7,000 = 857,000 บาท

แสดงว่าสามารถกู้ได้ประมาณ 857,000 บาท หากต้องการกู้ได้มากกว่านี้ต้องหาผู้กู้ร่วมจะทำให้ความสามารถกู้ได้มากขึ้น

หากใครที่กำลังมองหา บ้านทาวน์โฮม พร้อมอยู่ สามารถดูโครงการบ้าน ได้เลยที่นี่ >> https://aileen.in.th/detail/