ข้อควรรู้ก่อนการแต่งห้องน้ำใหม่ กับปัญหาที่มักพบเจอบ่อยๆ

ห้องน้ำที่ออกแบบถูกสุขลักษณะ จะส่งผลให้ผู้ใช้รู้สึกผ่อนคลายเมื่อทำกิจวัตรส่วนตัว หากห้องน้ำมีปัญหา ไม่ว่าจะมีกลิ่นเหม็นอับ
มีเชื้อราตามรอยยาแนว กำแพง และฝ้าเพดาน แสงสว่างไม่เพียงพอรวมถึงการบวมน้ำของฝ้าเพดานและผนังห้องน้ำ

“ วัสดุที่ใช้ในห้องน้ำ” ควรเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติกันชื้นกันน้ำ กันเชื้อรา และยาแนวควรใช้แบบชนิดกันเชื้อราด้วยรวมถึงแผ่นยิปซัมที่ใช้ต้องเลือกใช้แบบทนชื้น

“การระบายอากาศ” เป็นสิ่งที่สำคัญของห้องน้ำมากๆ เพราะอากาศที่ไม่ถ่ายเทเป็นสาเหตุของกลิ่นอับไม่พึงประสงค์ ดังนั้นห้องน้ำควรมีพัดลมระบายอากาศ เพื่อถ่ายเทกลิ่นออกไป

“การวางแผนและการจัดวางแปลน” ก่อนที่เราจะ สร้างหรือแก้ไขห้องน้ำการวางแผนที่ดีและมีการจัดวางพื้นที่อย่างประหยัด เพื่อให้ห้องน้ำดูมีพื้นที่ ไม่แคบไปและคำนึงถึงการใชงานจริงของเราด้วย