ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารไหน “น่าสนใจ” ที่สุด

อัตราดอกเบี้ยหรือสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน คือ ตัวกำหนดการผ่อนชำระค่างวดของการซื้อบ้าน
สำหรับคนที่ทำการกู้ซื้อบ้านผ่านธนาคารใครที่ยังเลือกไม่ได้ว่าจะกู้ซื้อบ้านกับธนาคารไหนดี
วันนี้ โครงการ ไอลีน ศรีราชาได้รวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยบ้านมาอัปเดตประจำเดือนค่ะ

ธนาคารส่วนใหญ่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกเนื่องจากหลายธนาคาร
มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ MRR MLR MOR เพิ่มขึ้นราว 0.400%
โดยมีอัตราดอกเบี้ยบ้านของธนาคารที่น่าสนใจ ดังนี้

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (G H Bank) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 1.99%
สำหรับผู้ประกันตนดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี = 1.99% ต่อปีสูงสุด 40 ปีและให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน
2,000,000 บาทต่อหลักประกัน

2. ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีต่ำที่สุดอยู่ที่ 3.25% โดยเงื่อนไข
โครงการที่กู้ซื้อต้องเป็นบ้านใหม่จากบริษัทพัฒนาอสังหากลุ่มพิเศษที่ธนาคารกำหนดและต้องสมัคร
พร้อมผลิตภัณฑ์เสริมทั้ง 3 ประเภท

3. ธนาคารออมสิน (GSB) สินเชื่อที่ร่วมกับมาตรการรัฐแล้วทางธนาคารยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอื่นๆ
ที่หลากหลายขึ้น สินเชื่อเคหะสำหรับบุคคลทั่วไปและกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ / MOU ที่มี่วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่
10 ล้านบาทขึ้นไปโดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีต่ำสุดอยู่ที่ 3.34% แบ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยปีแรก MRR-3.855% และปีที่ 2-3 = MRR-2.805%

4. ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เป็นสถาบันการเงินที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อกู้บ้านโดยให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของมูลค่าหลักประกัน
และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย 3 ปีต่ำสุดอยู่ที่ 3.38% แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน คือ แบบที่ 1 ปีแรก = MRR-4.65% ปีที่ 2
และปีที่ 3 = MRR-2.80% และแบบที่ 2 ปีแรก = MRR-4.40% ปีที่ 2 = MRR-4.15% และปีที่ 3 = MRR-1.70%

5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 3 ปีแรกของธนาคารกรุงศรีอยู่ที่ 3.53% สำหรับคอนโดที่มีราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
สำหรับลูกค้าทั่วไปโดยมีวงเงินกูัสูงสุด 100% ส่วนบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ และโฮมออฟฟิศที่มี
ราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปสำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษและลูกค้ากรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟตลอดจน คู่เพื่อนที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกันธนาคารให้
วงเงินสูงสุด 90% ของราคาประเมิน

6. ธนาคารกรุงไทย (KTB) สำหรับลูกค้าทั่วไปกรณีขอสินเชื่อแบบทำประกันมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 3.60%
โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยเดือน 1-3 = 0.66% เดือน 4-12 = MRR – 3.00% ปีที่ 2 และปีที่ 3 = MRR – 3.00% ส่วนกรณีการขอสินเชื่อ
แบบไม่ได้ทำประกันมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดที่ 3.69% โดยมีอัตราดอกเบี้ยเดือน 1-3 = 0.66% เดือน 4-12 = MRR – 2.90%
ปีที่ 2 และปีที่ 3 = MRR – 2.90%

7. ธนาคารกสิกรไทย (Kbank) การขอสินเชื่อบ้าน 2 รูปแบบคือ สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำโดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 6.53%
เงื่อนไขคือลูกค้าต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปและเป็นรายได้ประจำส่วนสินเชื่อบ้านสำหรับผู้ประกอบการมีอัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 7.03% โดยเงื่อนไขคือลูกค้าต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปและมีวงเงินกู้สูงสุดได้ไม่เกิน 80%
ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน

8. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) มีอัตราดอกเบี้ยทางเลือกสำหรับทั่วไปที่น่าสนใจโดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100% จากราคาประเมินหลักประกัน
กรณีลูกค้าโครงการ/ลูกค้าองค์กรจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษขึ้นอยู่กับประเภทโครงการหรือประเภทองค์กร

ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นการรวบรวมมาจากเว็บไซต์ของธนาคาร และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของธนาคารเท่านั้นหากมีข้อสงสัยหรือต้องการ
รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารผู้ออกสินเชื่อนั้นหรือสอบถามโดยตรงจากเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ของธนาคารได้ทุกสาขาซึ่งยินดีให้ข้อมูล

หากใครที่กำลังมองหา บ้านทาวน์โฮม พร้อมอยู่ และอาคารพาณิชย์ ทำเลติดถนนใหญ่
สามารถดูโครงการบ้าน ได้เลยที่นี่ >> https://aileen.in.th/detail/