9 ศัพท์ต้องรู้ ก่อนยื่นกู้สินเชื่อ

กว่าจะเป็นเจ้าของบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม สักที่ ผู้ซื้อมักจะต้องผ่านการได้ยินศัพท์แสงทางการเงินต่างๆ
Aileen จึงรวบรวมคำศัพท์พื้นฐานที่ควรทำความเข้าใจเมื่อถึงเวลาที่เรากำลังจะซื้อที่อยู่อาศัยและต้องยื่นกู้สินเชื่อในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้…

9-ศัพท์ต้องรู้-ก่อนยื่นกู้สินเชื่อ_1

1.เงินดาวน์ เงินที่ต้องจ่ายหลังการจองและทำสัญญา ประมาณ 10-20% ของราคาเต็ม
2.เงินกู้ จำนวนเงินก้อนที่ธนาคารให้กู้ใช้ซื้อบ้าน วงเงินกู้อยู่ที่ 80-95% ซึ่งผู้กู้ต้องจ่ายดอกเบี้ย
3.ค่างวด เงินที่ต้องผ่อนจ่ายในทุกๆ เดือน คิดจากวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการกู้

9-ศัพท์ต้องรู้-ก่อนยื่นกู้สินเชื่อ_2

4.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่กำหนดเป็นตัวเลขเฉพาะตลอดอายุสัญญาเงินกู้
5.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ปรับขึ้นลงตามเศรษฐกิจ
6.MLR อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้าชั้นดีรายใหญ่

9-ศัพท์ต้องรู้-ก่อนยื่นกู้สินเชื่อ_3

7.MRR อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้าชั้นดีรายย่อย
8.LTV อัตราส่วนการให้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเทียบกับมูลค่าบ้าน เช่น บ้าน 1 ลบ. ธนาคารปล่อยสินเชื่อ 8 แสนบาท (LTV เท่ากับอัตราส่วนร้อยละ 80)
9.DSCR อัตราส่วนรายได้ต่อภาระจ่ายชำระหนี้สิน ซึ่งธนาคารจะใช้พิจารณาปล่อยกู้ให้กับผู้ยื่นกู้

หากใครที่กำลังมองหา บ้านทาวน์โฮมหรืออาคารพาณิชย์ พร้อมอยู่ สามารถดูโครงการบ้าน ได้เลยที่นี่ >> https://aileen.in.th/detail/