3 เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีนี้ลง 90 เปอร์เซ็นต์
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจะมีอะไรบ้าง โครงการไอลีนศรีราชาจะพาไปชมค่ะ
 
ครม. มีมติเห็นชอบให้ประกาศ พ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90%
โดยมีสาระสำคัญให้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2564
 
กระทรวงการคลังให้เลื่อนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากเดิม
เดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็น เดือนสิงหาคม 2564
 
หากต้องการเปลี่ยนจากที่ดินรกร้างเป็นที่ดินเพื่อการเกษตร
จะต้องปลูกพืชในอัตราขั้นต่ำที่กำหนด เช่น ปลูกกล้วย 200 ต้น/ไร่
สตรอว์เบอร์รี 10,000 ต้น/ไร่ ส้ม ละมุด ลางสาด
และลองกอง 45 ต้น/ไร่ ลิ้นจี่ลำไย 20 ต้น/ไร่
มะละกอยกร่อง 100 ต้น/ไร่ มะนาว 50 ต้น/ไร่ เป็นต้น
 
อ่านรายละเอียดเกี่ยวการประกาศ พ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปแล้ว
ใครที่คิดจะซื้อบ้าน คอนโด หรือทาวน์โฮม
ไว้เป็นบ้านหลังแรกของการอยู่อาศัยไปจนแก่อยู่แล้ว
แนะนำ “โครงการไอลีนศรีราชา”